Sektion 60+ Avslutning

När

19 september, 2024    
13:30 - 18:00

Avslutningstävling för Sektion 60+. Kanonstart för alla 13:30.
Efter tävlingen äter vi i restaurangen.
Vi spelar 4 manna lag scramble. Varje deltagare måste bistå med 4 utslag.