Avgifter 2024

INTRÄDESAVGIFT
Senior, 22 år och äldre1 000 kr
Junior 21 år och yngre0 kr
REVERSLÅN
30 år och äldre(Inbetalning av lånet kan delas upp på tre år mot en kostnad av 200 kr/år.)10 000 kr
29 år och yngre enl. följande betalningsplan;
18 år, första inbetalning2 000 kr
22 år, total inbetalning4 000 kr
26 år, total inbetalning7 000 kr
30 år, total inbetalning10 000 kr
ÅRSAVGIFTER INKL. MEDLEMS- UTAN SPELRÄTT
Senior, 22 år och äldre700 kr
Junior, 21 år och yngre350 kr
MEDLEMMAR MED SPELRÄTT (AKTIV)
SENIOR, 22 ÅR OCH ÄLDRE
7-dagarsspel 30 år-8 450 kr
7-dagarsspel, 22-29 år4 950 kr
Vardagsspel6 800 kr
Spel på 9-hålsbanan3 200 kr
Greenfeespel2 200 kr
JUNIOR, 21 ÅR OCH YNGRE
7-dagarsspel 17-21 år3 700 kr
7-dagarsspel 13-16 år2 550 kr
7-dagarsspel -12 år1 400 kr
Vardagsspel, -21 år2 950 kr
Spel på 9-hålsbanan1 550 kr
Greenfeespel1 050 kr
DEPOSITIONS/STÄDAVGIFT
Seniorer med spelrätt300 kr
Juniorer med spelrätt100 kr

Återfås genom utdelning av värdebevis på motsvarande belopp till deltagare vid en städdag under våren. Värdebevisen kan användas till inköp i golfshopen och restaurangen.

Årsavgiftsförsäkring

Om en medlem råkar ut för ett olycksfall och inte kan fullfölja säsongen, kan han eller hon få tillbaka delar av årsavgiften om det finns läkarintyg.

För försäkringsfall som inträffar efter det att du betalt din årsavgift till golfklubben, lämnar försäkringen ersättning för den del av årsavgiften som du inte kan utnyttja på grund av ett olycksfall.
Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift under perioden 1 januari – 31 december. Det är 30 dagar karens på försäkringen och högsta ersättning är 8 500 kronor per
skada och år.

Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.

Läs mer om försäkringsvillkoren nedan. Där finns också skadeanmälan, observera att den skall signeras av golfklubben innan den skickas in.