Flaggplaceringar

– På Viksjö Golfklubb använder vi oss av tre färger på våra hålflaggor, detta för att det ska vara lätt för oss golfare att se var på greenen hålet är. Vi hoppas och tror att detta skall underlätta klubbval vid inspel samt vid korthål.

Röd flagga

Röd flagga innebär att hålet sitter kort på green.

Gul flagga

Gul flagga innebär att hålet mitt på green.

Vit flagga

Vit flagga innebär att hålet sitter långt bak på green.