Hur lagar vi nedslagsmärken?

Nedslagsmärket är bevis för greenträffen! Grattis! Men lagade du nedslagsmärket?

Olagade nedslagsmärken är ett problem. Och vi har fortfarande många! Inte bara att greenytan blir ojämn. Olagade eller felaktigt lagade nedslagsmärken kan vara inkörsporten för främst svampsjukdomar som lätt sprider sig och allvarligt kan skada en green.

Laga nedslagsmärket genom att trycka ner spetsen på greenlagaren just utanför märket och bryt sedan övre delen av greenlagaren i riktning mot märket. Vrid lite på greenlagaren då du bryter så får du bästa resultatet. Bryt runt märket, från minst 4 håll, så att nytt gräs täcker fläcken. Tryck sedan till med bladet på puttern så att gräsytan blir jämn.

Det är viktigt att du lagar ditt nedslagsmärke, men även att du lagar de nedslagsmärken som tidigare spelare glömt av att laga. På så sätt blir det enklare för de greenkeepers på banan att hålla banan i toppskick.